Jaki kszta??t ma zdrowie?

Informacja prasowa
Warszawa, 18 grudnia 2019 r.

Jaki kszta??t ma zdrowie?
Plaster pomidora wygl?dem przypominaj?cy dwie komory i dwa przedsionki serca, cebula
w przekroju to ogromne powi?kszenie pojedynczej kom??rki organizmu, a seler naciowy do z??udzenia kszta??tem przypomina ludzkie ko??ci. To podobie??stwo wcale nie jest przypadkowe! Agnieszka Piska??a-Topczewska, dietetyk i ekspert kampanii ??Warzywa i owoce ?? na szcz???cie!? wyja??ni, co kryje si? za kszta??tem niekt??rych warzyw i owoc??w oraz jakie sk??adniki w nich zawarte s? cenne dla naszego organizmu. Z kolei Marcin Budynek, szef kuchni i ambasador kampanii podpowie, jak dobrze wykorzysta? ich potencja?? kulinarny, serwuj?c niebanalne przepisy do wypr??bowania w zaciszu domowej kuchni.

Cz?sto stoj?c przed sklepow? p????k? lub straganem wybieramy do koszyka produkty, kt??re ??adnie wygl?daj?, apetycznie pachn?, s? nam potrzebne do przygotowania konkretnej potrawy lub kusi nas promocyjna cena. Warto jednak si?ga? po lokalne owoce i warzywa, kt??re opr??cz smakowitego wygl?du, przynios? tak??e ukojenie naszym narz?dom oraz wp??yn? na popraw? stanu zdrowia.

MARCHEW ?? NA DOBRE WIDZENIE
Plasterek marchwi wygl?da jak ludzkie oko ?? ??renica, t?cz??wka i promieniste linie.
?? Marchew sw??j soczy??cie pomara??czowy kolor zawdzi?cza beta-karotenowi, kt??ry w organizmie przekszta??ca si? w witamin? A. Witamina ta niezb?dna jest
w procesach prawid??owego widzenia. Niedobory witaminy A w codziennej diecie przejawiaj? si? problemami z widzeniem w ciemno??ci, tzw. ??kurza ??lepota? ?? m??wi Agnieszka Piska??a-Topczewska, ekspert kampanii.

?? Marchew to powszechnie stosowane warzywo w codziennej kuchni. Proponuj? zaserwowa? j?
w formie makaronu ?? domowe spaghetti z marchewki z ogrodowym pesto to propozycja idealna dla wszystkich ?? przekonuje szef kuchni Marcin Budynek, ambasador kampanii.

SELER NACIOWY ?? NA MOCNE KO??CI
Seler naciowy wygl?dem przypomina ludzkie ko??ci.
?? Seler naciowy to skarbnica sk??adnik??w mineralnych ?? ma najwi?cej fosforu i wapnia w??r??d warzyw korzeniowych. Te dwa sk??adniki mineralne warunkuj? prawid??ow? budow? ko??ci ?? zapewnia Agnieszka Piska??a-Topczewska.

POMIDOR ?? NA SPOKOJNE SERCE
Pomidor, jak serce ?? ma cztery komory i jest czerwony.
?? Zawarty w pomidorach likopen, nadaj?cy charakterystyczn? barw? ma silne dzia??anie antyoksydacyjne. Skutecznie walczy z wolnymi rodnikami, kt??re powstaj? r??wnie?? pod wp??ywem silnego stresu maj?c negatywny wp??yw na prac? serca. Dodatkowo, likopen obni??a st???enie tzw. z??ego cholesterolu, dzi?ki czemu nie przyczepia si? on do ??cian naczy?? krwiono??nych i tym samym zapobiega mia??d??ycy. Jest do doskona??y spos??b na ochron? serca przed chorob? wie??cow? i zawa??em ?? dodaje ekspertka.
?? Pomidor to prawdziwy kr??l w kuchni. Z pewno??ci? ka??da gospodyni docenia jego potencja?? kulinarny. A co, gdyby poda? go domownikom w nieco odmienny spos??b ni?? zwykle? Zach?cam do wypr??bowania przepisu na pieczone pomidorki koktajlowe z jogurtem i chipsami z bagietki ?? zach?ca Marcin Budynek.

CEBULA ?? NA OCZYSZCZENIE ORGANIZMU
Cebula ma kszta??t kom??rek organizmu.
?? Dzisiejsze badania pokazuj?, ??e zwi?zki zawarte w cebuli bior? udzia?? w usuwaniu odpad??w ze wszystkich kom??rek organizmu.
To naturalny ??rodek bakteriob??jczy, pomaga tak??e produkowa? ??zy. Nieod???cznym towarzyszem cebuli jest czosnek, kt??ry wspomaga eliminowanie odpad??w i niebezpiecznych wolnych rodnik??w ?? m??wi ekspertka.
?? Cebula jest niezb?dna w kuchni. Zaostrza smak potraw, nadaje im charakteru, a tak??e ma szerokie mo??liwo??ci wykorzystania ?? od konfitury z do popularnej zupy cebulowej. Ch?tnie dodaj? j? do jednej z moich ulubionych g?stych zup ?? kremu z pieczonej dyni i marchwi z grzybami le??nymi. Istna fuzja smak??w i zapach??w ?? dodaje szef kuchni.

RZODKIEWKA ?? NA PI?KNE W?OSY
Rzodkiewka to ma??a g????wka z du??ymi, d??ugimi i j?drnymi li???mi. Swoim kszta??tem przypomina ludzk? g??ow? z bujn? czupryn?.
?? Zawarta w rzodkiewce siarka jest niezb?dna do prawid??owej budowy w????ka w??osa. Jej odpowiednia ilo???
w diecie ma wp??yw na kondycj? i wygl?d w??os??w. Rzodkiewki s? r??wnie?? ??r??d??em witamin C, B6, kwasu foliowego oraz sk??adnik??w mineralnych ?? potasu, miedzi, manganu i ??elaza, kt??re umo??liwiaj? prawid??ow? budow? i funkcjonowanie cebulek w??osa ?? m??wi dietetyczka.
?? Polecam doda? rzodkiewk? do ch??odnika z og??rka z mi?t? i domow? grzank?. Nie tylko b?dzie pi?knie wygl?da?, ale r??wnie?? pysznie smakowa? ?? twierdzi Marcin Budynek, ambasador kampanii.

Og??lnopolska kampania informacyjno-edukacyjna ??Warzywa i owoce ?? na szcz???cie!? sfinansowana jest ze ??rodk??w Funduszu Promocji Owoc??w i Warzyw. Organizatorem kampanii jest Federacja Bran??owych Zwi?zk??w Producent??w Rolnych.
Wi?cej informacji o kampanii znajduje si? na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku: www.warzywaiowocenaszczescie.pl; www.facebook.com/warzywaiowocenaszczescie

Authors
Top