Jesienne aktywno??ci rodzinne. Kilka gad??et??w, kt??re pomog? utrzyma? form?

Jesienne aktywno??ci rodzinne. Kilka gad??et??w, kt??re pomog? utrzyma? form?

Latem aktywno??? fizyczna przychodzi du??o ??atwiej. Wolny czas staramy si? sp?dza? na zewn?trz, co sprzyja ruszaniu si? ?? czy to nad jeziorem lub morzem, we w??asnym ogrodzie, na dzia??ce albo ??na mie??cie?. P??ywanie, d??ugie spacery, gra we frisbee czy badmintona to najpopularniejsze letnie aktywno??ci. O ile jesieni? pogoda ju?? tak nie rozpieszcza, warto zmobilizowa? si? do tego, by nie odpuszcza? ruchu. Tylko jak to zrobi?? Z kilkoma ??pomocnikami?.

Podstawa: odpowiedni str??j. Na zewn?trz?? Podstaw? jest oczywi??cie odpowiedni str??j. Kiedy robi si? ch??odniej, kr??tkie szorty i koszulka mog? nie wystarczy?, je??li zamierzamy sp?dza? czas na zewn?trz. ?? Wygodna, dobrze dopasowana sportowa bluza, d??ugie legginsy lub nieco szersze spodnie dresowe i oczywi??cie buty to baza, kt??r? mo??emy wykorzysta? w zasadzie w przypadku ka??dej aktywno??ci ?? mo??e to by? rodzinne bieganie, szybkie chodzenie, nordic walking, ale te?? jazda na rowerze czy po prostu aktywna zabawa z dzie?mi w parku albo na miejskiej si??owni ?? m??wi ekspertka marki KiK. ?? i w domu
Oczywi??cie nawet najpi?kniejsza bluza czy legginsy nie pomog? nam si? zmobilizowa? do wyj??cia z domu, kiedy za oknem plucha. Zamiast tego na pod??odze w salonie mo??emy wi?c roz??o??y? mat?, bluz? zamieni? na sportowy stanik, w???czy? ulubiony serial, muzyk? albo filmik instrukta??owy i pogimnastykowa? si? 20-40 minut. Czy postawimy na skomplikowane asany z jogi czy ??szkolne? pajacyki ?? to ju?? rzecz gustu. Najlepsze b?dzie to, co sprawia nam najwi?ksz? przyjemno???. Warto te?? zaprosi? na trening dzieci czy partnera ?? jest ogromna szansa, ??e nast?pnym razem to oni b?d? ??wyci?ga?? nas na mat?. Dodatkowa motywacja i mobilizacja ze strony domownik??w s? nieocenione, kiedy przychodzi jesienne zw?tpienie i spadek nastroju.

Letnie aktywno??ci na jesienn? s??ot??? Ju?? zacz?li??my t?skni? za latem? Nie chowajmy stroj??w k?pielowych i r?cznik??w na dnie szafy w oczekiwaniu na przysz??oroczne wakacje. Zamiast tego zorganizujmy wypad do aquaparku. ?? Najlepiej w ??rodku tygodnia, wtedy ?? nawet po po??udniu ?? jest spora szansa, ??e nie b?dzie t??oczno. Aktywno??? w wodzie doskonale dzia??a na organizm, zmniejsza napi?cie mi???ni, relaksuje i, co r??wnie?? istotne, szalej?c na basenie czy zje??d??alniach w??a??ciwie nie czujemy, ??e ?wiczymy. No i nie ma obaw, ??e deszcz popsuje nam plany. Czego chcie? wi?cej? ?? podpowiada ekspertka marki KiK. ?? i ostatnie s??oneczne dni W weekend, kiedy mamy wi?cej czasu i pogoda dopisze, mo??emy zaplanowa? jednodniowy wyjazd ?? na rowerach, autem lub poci?giem ?? do pobliskiego miasteczka lub w g??ry. Z dala od domu najcz???ciej ruszamy si? wi?cej, nierzadko nawet tego nie zauwa??aj?c. ?? Na taki wyjazd przydadz? si? butelki z filtrem lub bidony na wod? z tworzywa i lekkie przeciwdeszczowe kurtki lub wygodne bezr?kawniki. W ko??cu jesieni? pogoda potrafi niemile zaskoczy?, warto wi?c by? przygotowanym ?? radzi specjalistka. Wyprawy z najwierniejszym przyjacielem Nieod???czn? cz???ci? lata s? d??ugie spacery ?? w towarzystwie rodziny lub znajomych. Kiedy zmrok zapada szybciej i robi si? ch??odniej, nagle trudniej nam znale??? ch?tnych na tak? aktywno???? ?? Je??li mamy psa, nic straconego. Wierny towarzysz na pewno b?dzie zachwycony wsp??lnymi eskapadami i po??wi?ceniem mu wi?cej uwagi. Niezale??nie od pogody. Dla bezpiecze??stwa mo??emy ubra? go w odblaskow? kamizelk? ?? nawet je??li oddali si?, by pobuszowa? na lokalnej ???ce czy zbli??y do s??abo o??wietlonej ??cie??ki rowerowej, b?dzie go doskonale wida?.

Dobrym pomys??em na miejskie wyprawy jest te?? obro??a LED, kt??ra nie pozwoli straci? z oczu naszego pupila ?? podpowiada ekspertka marki KiK. Jak wida?, wcale nie trzeba zapisywa? si? od razu na si??owni? czy nierzadko kosztowne zaj?cia sportowe, by ??trzyma? form?? po lecie. Dynamiczne chodzenie lub bieganie to najprostsze, a zarazem najlepsze ??darmowe? ?wiczenia na to, by zbudowa? lub poprawi? kondycj?, zrzuci? nadprogramowe kilogramy albo utrzyma? sylwetk? i zapewni? sobie porz?dny zastrzyk endorfin. Mo??emy chodzi? i biega? w samotno??ci lub w towarzystwie. ?? Warto te??, by si? nie znudzi? i tym samym nie zniech?ci? do sportu, od czasu do czasu postawi? na co?? innego ?? wspomniany aquapark czy wycieczk?, ale te?? zaszale? np. w parku trampolin czy na ??ciance wspinaczkowej. Je??li uda nam si? pozosta? aktywnymi, mo??emy by? pewni, ??e jesienna chandra nas nie dopadnie! ?? podsumowuje specjalistka KiK.

KiK Textil Sp. z o.o. to firma dzia??aj?ca na rynku od 1994 roku. Na przestrzeni lat osi?gn???a status jednej z wiod?cych sieci detalicznych na rynku europejskim. Kolebk? sieci s? Niemcy, ale jej koncept przyj??? si? ju?? tak??e na terenie Polski, Austrii, Holandii, Czech, S??owacji, S??owenii, W?gier, Chorwacji i W??och. Aktualnie pod szyldem KiK dzia??a ponad 3.500 sklep??w, w tym ponad 270 w Polsce. Misj? KiK jest oferowanie produkt??w modnych i uniwersalnych w dobrej jako??ci, ale niskiej cenie. Poza szerokim wyborem tekstyli??w dla kobiet, m???czyzn i dzieci w asortymencie KiK mo??na znale??? tak??e dodatki do aran??acji wn?trz, akcesoria dla zwierz?t i ma??e AGD.

Authors
Top