Ga??ka muszkato??owa ?? kr??lowa jesiennej kuchni

Niekt??re dodatki, takie jak ocet balsamiczny czy oliwa z oliwek podawane by? powinny jedynie na zimno. ??wie??e zio??a oraz szczypiorek, natk? pietruszki i koperek, dodajemy pod koniec gotowania, aby ich aromat nie ulotni?? si? przed zaserwowaniem potrawy. Istnieje te?? kilka przypraw, kt??re s? wprost stworzone do da?? podawanych na ciep??o. Nale??y do nich mi?dzy innymi ga??ka muszkato??owa ?? idealny komponent jesiennych, rozgrzewaj?cych pyszno??ci.
Przepyszna, wszechstronna i zawsze ??wie??a, dzi?ki ??atwo??ci, z jak? mo??e by? zmieniona w proszek na domowej tarce ?? ga??ka muszkato??owa nie bez powodu nale??y do grona ulubienic szef??w kuchni. Stanowi?c najprostszy patent na wydobycie oryginalnego smaku prostych sk??adnik??w, szczeg??lnie apetycznie ???czy si? z kuchni? typow? dla jesiennych i zimowych miesi?cy.

??redniowieczne dziedzictwo
Delikatnie pikantny i korzenny smak ga??ki muszkato??owej na dobre zadomowi?? si? w polskiej kuchni, dope??niaj?c receptur? ziemniaczanych zapiekanek, kremowych sos??w i g?stych zup. Pozyskuje si? j? z nasion muszkato??owca korzennego, wyst?puj?cego naturalnie na indonezyjskich wyspach Banda w archipelagu Moluki. Zwane s? one r??wnie?? Wyspami Korzennymi, ze wzgl?du na bogactwo ro??lin b?d?cych podstaw? dla pozyskania wielu aromatycznych przypraw. Sw? nazw? w j?zyku ??aci??skim ga??ka muszkato??owa (Myristica fragrans), zawdzi?cza przede wszystkim intensywnemu aromatowi. Obecno??? ga??ki muszkato??owej w europejskim menu to jedna z konsekwencji wypraw krzy??owych, kt??re zaowocowa??y przywiezieniem na nasz kontynent r??wnie?? takich przypraw jak cynamon i go??dziki.

Przyprawa do wszystkiego
Ga??ka muszkato??owa nale??y do tych przypraw, kt??re z powodzeniem mog? by? stosowane samodzielnie, by nada? daniu intensywny i oryginalny aromat. Mielone nasiona muszkato??owca korzennego dodaje si? do da?? mi?snych, zup, zapiekanek, potraw typowo polskich, takich jak bigos, pasztet oraz bitki. Przyprawa ta jest na tyle uniwersalna, ??e znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku da?? wytrawnych, ale i przygotowanych na s??odko. Z powodzeniem wykorzystuje si? j? jako dope??nienie kompozycji aromatycznej ciast ?? piernika, sernika oraz jab??ecznika. Ga??ka muszkato??owa nale??y tak??e do kanonu kluczowych dodatk??w, wzbogacaj?cych smak grzanego wina oraz piwa.

Jesie?? z nut? muszkatu
Smak ga??ki muszkato??owej doskonale harmonizuje z potrawami typowymi dla jesiennych miesi?cy. Ch??odniejsze dni to czas, kiedy ch?tniej si?gamy po bardziej tre??ciwe potrawy, przygotowane w piekarniku lub duszone na wolnym ogniu. Mielona ga??ka to tak??e doskona??y komponent da?? z dodatkiem produkt??w mleczarskich ?? sera ??????tego, g?stej ??mietanki oraz mas??a. ?? Niemo??liwym do zignorowania w domowej kuchni po???czeniem s? ziemniaki zapiekane w kremowym sosie z dodatkiem ga??ki muszkato??owej, pod pierzynk? tartego sera. Praktycznie ka??da potrawa z dodatkiem ??????tego sera zyskuje na wyrazisto??ci za spraw? szczypty tej niepozornej przyprawy. Nie mo??na zapomnie? o kremowych zupach, r??wnie?? tych na bazie kremowych serk??w topionych, kt??rych ??agodny smak prze??amie szczypta mielonych nasion – m??wi Ewa Poli??ska z MSM Mo??ki. Co jeszcze jesieni? warto przygotowa? inspiruj?c si? wszechstronno??ci? aromatu muszkatu? Oczywi??cie sma??one grzyby, kt??re w po???czeniu jajkami zamieni? si? w puszyst? frittat?. Dzi?ki wywodz?cej si? z Indonezji przyprawie r??wnie?? trudna w smakowej aran??acji dynia zaprezentuje si? w domowym menu jako warzywo o charakterystycznym i bogatym aromacie.
Wi?cej ciekawostek kulinarnych i aromatycznych przepis??w znale??? mo??na na www.msm-monki.pl.

Informacje o firmie:
Moniecka Sp????dzielnia Mleczarska w Mo??kach nale??y do grona najnowocze??niejszych zak??ad??w mleczarskich
w Polsce. Powsta??a 1 maja 1972 roku z po???czenia Okr?gowej Sp????dzielni Mleczarskiej w Dolistowie i Okr?gowej Sp????dzielni Mleczarskiej w Krypnie. MSM specjalizuje si? w produkcji ser??w dojrzewaj?cych typu holenderskiego i szwajcarskiego, mas??a extra oraz wyrob??w proszkowanych: serwatki w proszku i okresowo odt??uszczonego mleka w proszku.
Produkcja w MSM w Mo??kach odbywa si? przy pomocy najnowszych technologii. Kontrola na ka??dym etapie wytwarzania sprawia, i?? produkty s? najwy??szej jako??ci, czego gwarancj? jest Zak??adowy Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej / Dobrej Praktyki Higienicznej GMP/GHP oraz System HACCP.

Authors
Top