O ro??linach we wn?trzu, czyli jak si? dotleni? nie wstaj?c z kanapy

O ro??linach we wn?trzu,
czyli jak si? dotleni? nie wstaj?c z kanapy

Mia??y (i maj?) je w domach nasze babcie i mamy. I s??usznie, bo ro??liny doniczkowe mog? by? nie tylko ozdob? i namiastk? natury w czterech k?tach, ale te?? zdzia??a? wiele dobrego dla naszego zdrowia. Nawet naukowcy z NASA to potwierdzaj?!

Oczywi??cie nie namawiamy do tego, by zrezygnowa? z ruchu i przebywania na ??wie??ym powietrzu ?? tego nie zast?pi nawet najstaranniej piel?gnowana domowa d??ungla. Ale ro??liny w mieszkaniu mog? naprawd? poprawi? jako??? ??ycia ?? zw??aszcza, je??li b?dziecie je dobiera? nie tylko przez pryzmat ich wygl?du, cho? i on ma ogromne znaczenie. W ko??cu kto nie lubi si? otacza? estetycznymi rzeczami?

Na smog i toksyny

Naukowcy z NASA stworzyli list? 18 niedrogich, powszechnie dost?pnych i mniej lub bardziej ??atwych w utrzymaniu kwiatk??w, kt??re wykazuj? najlepsze zdolno??ci w poch??anianiu z powietrza szkodliwych toksyn, w tym tak??e tych ze smogu. To m.in. begonie, anturia, skrzyd??okwiaty, z??ocienie, a tak??e palmy, bluszcze, diffenbachie, zielistki, figowce i draceny. Jest w czym wybiera?, prawda? Wietrzenie mieszkania jest na porz?dku dziennym. Dlatego ?? zw??aszcza osobom mieszkaj?cym w du??ych miastach ?? takie ??odka??acze? bardzo si? przydadz?. No i ile?? to mo??liwo??ci stylizacji wn?trza ?? do jednego gatunku bardziej b?d? pasowa? rustykalne, plecione os??onki i sznury-koszyczki do podwieszenia na suficie, inne b?d? wygl?da? najpi?kniej w nowoczesnych betonowych donicach (chocia??by w ??azience), a jeszcze inne (na przyk??ad te kwitn?ce) w soczy??cie kolorowych pojemnikach.

Na lepszy sen

Opr??cz tego (a w??a??ciwie przede wszystkim), ro??liny poch??aniaj? dwutlenek w?gla i wytwarzaj? tlen. Warto wi?c si? nimi otacza? cho?by z tego powodu. R??wnie?? ?? wbrew kr????cym ??plotkom? ?? w sypialni. Wystarczy wybra? te odmiany, kt??re funkcjonuj? w trybie nocnym, czyli wydzielaj? tlen, kiedy my zwykle ??pimy. Je??li chcecie sobie u??atwi? zadanie, si?gnijcie po sukulenty ?? nie do???, ??e wytwarzaj? ten pierwiastek przez ca??? dob?, to jeszcze s? wyj?tkowo niewymagaj?ce w kwestii piel?gnacji. Je??li wi?c gdzie?? w domu zalega wam na przyk??ad aloes, przenie??cie go tam, gdzie ??picie ?? lepszy sen gwarantowany!

Ro??liny piel?gnowane w trosce o zdrowie to ??wietny pretekst do wybrania si? na zakupy i od??wie??enia wygl?du pokoju czy ca??ego mieszkania. O ile ziemi? kupicie w ka??dym supermarkecie czy sklepie ogrodniczym, o tyle po doniczki, os??onki, koszyki czy wieszaki na nie najlepiej wybra? si? do mniejszych dyskont??w czy sieci??wek oferuj?cych produkty do domu. Dlaczego? Bo tam naj??atwiej znale??? ??adne, wsp????czesne wzory w wielu rozmiarach i kolorach, kt??re nie zrujnuj? waszego portfela.

?? Trend na hodowanie ro??lin w domu przybiera na sile ju?? od kilku lat, zw??aszcza w??r??d m??odszego pokolenia. Doro??li, kt??rzy jeszcze niedawno byli zbuntowanymi nastolatkami krzywi?cymi si? na ??stare meble z PRL-u? i ??prza??ne? kwiatki w plastikowych doniczkach w domu rodzinnym, teraz sami urz?dzaj?c swoje mieszkania szukaj? w nich miejsca dla zieleni ?? zauwa??a ekspertka marki KiK. ?? Jednak ju?? w nowej ods??onie. Interesuje ich nie tylko sam kwiat, ale ?? czasem nawet bardziej ?? dodatki do niego. Modne s? zw??aszcza nietypowe rozwi?zania, jak na przyk??ad kolekcja ro??lin w doniczkach o r????nych rozmiarach, kolorach i fakturach, umieszczanie ich na specjalnych p????eczkach w kszta??cie plastra miodu, a tak??e os??onki z nietypowych materia????w, jak beton, metal czy drewno ?? dodaje ekspertka marki KiK.

Je??li poszala??y??cie za bardzo z dodatkami, mo??ecie zaoszcz?dzi? na?? samych kwiatach. Zw??aszcza, kiedy dopiero zaczynacie swoj? przygod? z domow? hodowl?. S??owo-klucz to szczepki. Je??li macie starsze s?siadki albo rodzin? w pobli??u, na pewno b?d? mia??y si? czym z wami podzieli?. Nim si? spostrze??ecie, wasz dom zakwitnie!

KiK Textil Sp. z o. o. to jedna z wiod?cych sieci detalicznych na rynku europejskim. Pierwszy sklep pod szyldem KiK otwarto w 1994 roku w D??sseldorfie. Od tego czasu sie? sukcesywnie si? rozrasta rozwijaj?c dzia??alno??? w kolejnych krajach. Obecnie marka KiK jest w w??a??cicielem oko??o 3 500 sklep??w na terenie: Polski, Niemiec, Austrii, Holandii, Czech, S??owacji, S??owenii, W?gier, Chorwacji i W??och.
KiK Textil Sp. z o. o. oferuje bogaty asortyment, obejmuj?cy wysokiej jako??ci odzie??, bi??uteri?, dodatki, zabawki oraz tekstylia domowe. Swoj? ofert? firma kieruje do os??b ceni?cych modne i markowe produkty w atrakcyjnej cenie.

Authors
Top