Drugie ??ycie herbaty- herbaciany food waste ogrodowy

Informacja prasowa
Pozna??, XX czerwca 2018 r.

Drugie ??ycie herbaty- herbaciany food waste ogrodowy

??ycie w zgodzie z ekologi? wbrew pozorom nie musi by? trudne i pracoch??onne – wystarczy wprowadzi? kilka dobrych nawyk??w. Ponowne wykorzystywanie niekt??rych artyku????w, np. zaparzonej herbaty, sprzyja naszej Ziemi, ale tak??e pomaga w wykonywaniu niekt??rych codziennych obowi?zk??w. Eksperci Ahmad Tea London tym razem przedstawiaj? ogrodowe mo??liwo??ci na wykorzystanie pozosta??o??ci po ulubionych naparach.

Naw??z do kwiat??w
R????e, rododendrony, paprocie czy azalie to kilka ro??lin, kt??re lubi? kwa??n? ziemi?. Chc?c cieszy? si? pi?knymi i zdrowymi kwiatami trzeba w??o??y? w ich upraw? nieco pracy i po??wi?ci? sporo czasu. Dlatego warto u??atwia? sobie t? prac?, jak tylko si? da. Okazuje si?, ??e zu??yte li??cie herbaciane ??wietnie sprawdz? si? w roli nawozu. Wystarczy podczas przesadzania ro??lin wy??o??y? sp??d doniczki fusami po czarnej herbacie. Je??li niedawno zmienia??e?? doniczki i nie przygotowa??e?? takiego nawozu, to nic nie szkodzi, poniewa?? mo??na r??wnie?? co jaki?? czas podla? ulubione ro??liny niewypitym lub pozosta??ym naparem po herbacie. Warto tylko pami?ta?, aby napar by?? delikatny i nie zawiera?? dodatk??w takich jak cukier, mi??d, owoce lub aromaty. Herbaciany naw??z sprawdzi si? zar??wno u ro??lin doniczkowych, jak i gruntowych.

Dzia??anie herbaty
Tajemnica nawozu herbacianego tkwi w teinie, kt??ra podnosi kwasowo??? gleby. Ro??liny hodowane w takiej ziemi b?d? odpowiednio wzmocnione, a ich li??cie zyskaj? g???bszy odcie?? zieleni. Podlewanie herbat? utrzymuje na d??u??ej wilgotno???, dlatego warto zastosowa? ten trik przed wyjazdem. Herbata dostarcza tak??e potrzebnych do prawid??owego wzrostu sk??adnik??w od??ywczych.

Wi?cej informacji na temat Ahmad Tea London mo??na znale??? na stronie www.ahmadtea.pl

Wi?cej informacji o Ahmad Tea London:
Firma Ahmad Tea powsta??a dzi?ki wiedzy i do??wiadczeniu rodziny, kt??ra od czterech pokole?? pieczo??owicie czuwa nad procesem uprawy herbaty, przygotowania mieszanek, pakowania oraz dystrybucji. Marka Ahmad Tea London jest symbolem najlepszych herbat. Wnikliwa selekcja i tradycyjne metody r?cznego zrywania li??ci sprawiaj?, ??e herbata zawsze zachowuje ??wie??y i intensywny zapach. Starannie dobrane li??cie r????nych gatunk??w herbat tworz? wyrafinowane mieszanki o niezapomnianym smaku. Dzia?? jako??ci kontroluje ka??d? parti? zebranych li??ci przed rozpocz?ciem procesu mieszania, nast?pnie akceptuje gotowe mieszanki przed ich zapakowaniem. Szczeg????owa kontrola gwarantuje utrzymanie najwy??szej jako??ci, niepowtarzalnego koloru, zapachu i smaku w ka??dej fili??ance herbaty. Ahmad Tea London oferuje szerok? gam? herbat czarnych, zielonych, czarnych smakowych, zielonych smakowych, napar??w owocowych w opakowaniach dla detalu, gastronomi oraz jako ekskluzywne prezenty.
Zapraszamy na nasz fanpage: https://www.facebook.com/AhmadTeaPolska oraz stron? www.ahmadtea.pl

Wi?cej informacji o LEVANT Foods:
LEVANT FOODS- importer, eksporter i producent najwy??szej jako??ci produkt??w spo??ywczych – to firma z ponad 25-letni? tradycj?. Odk?d powsta??a w 1991 r., sta??a si? wa??nym partnerem handlowym dla polskich i zagranicznych firm. Dynamiczny rozw??j i przemy??lana polityka firmy sprawi??y, ??e zaufali nam znani i cenieni ??wiatowi producenci artyku????w spo??ywczych, z kt??rymi wsp????pracujemy na zasadach wy???czno??ci.

Wysok? pozycj? rynkow? firmy potwierdzaj? liczne wyr????nienia, m.in.: uzyskany wielokrotnie tytu?? “Gazele Biznesu”, certyfikat D&B – “Przejrzysta firma” oraz cz??onkostwo w Polskiej Konfederacji Pracodawc??w Prywatnych Lewiatan.
Wi?cej informacji znale??? mo??na na stronie www.levant.pl

Authors
Top