Bakalie – ??wi?teczny ??must have? nie tylko w kuchni

Informacja prasowa
Warszawa, 7 grudnia 2016 r.
Bakalie – ??wi?teczny ??must have? nie tylko w kuchni

??wi?teczny dom pachnie korzennymi przyprawami i bakaliami. Sta??y si? one nieod???cznym sk??adnikiem przygotowywanych smako??yk??w i ??wi?tecznym ??must have?, kt??rego nie powinno zabrakn?? nie tylko w naszej kuchni, ale r??wnie?? w ca??ym domu. Wed??ug tradycji bakalie maj? zapewnia? powodzenie i dostatek przez ca??y nast?pny rok. Warto zatem, aby poza kuchni? sta??y si? r??wnie?? naturaln? ozdob? w naszym domu w te najpi?kniejsze ??wi?ta.
Polska tradycja nadaje darom natury szczeg??ln? symbolik?. Ich obecno??? w domu, to nieod???czny element ??wi?t. S? nie tylko urozmaiceniem potraw, ale mog? sta? si? r??wnie?? ozdob? domu. Orzechy i suszone owoce, u??o??one w ozdobnych misach, przyozdobione ga???zk? ??wierku, b?d? oryginalnym stroikiem. Rodzynki, suszona ??urawina, migda??y w dekoracyjnej misie ?? doskonale sprawdzaj? si? jako ozdoba na ??wi?tecznym stole, ale oczywi??cie nadadz? r??wnie?? wyj?tkowego smaku pieczonym ciastom. Dlaczego s? one tak wa??nym elementem ??wi?t?

Mi??d i bakalie
Po???czenie bakalii i miodu jest bardzo popularne w ??wi?tecznych potrawach. Wed??ug tradycji maj? one symbolizowa? s??odycz ??ycia i wszystko, to co jest w nim najlepsze. Ten smaczny duet mia?? zapewnia? domownikom mi??o???, szcz???cie i dostatek przez ca??y nast?pny rok. Dlatego tak, cz?sto mi??d i bakalie staj? si? sk??adnikami ??wi?tecznych ciast. Na wigilijnym stole nie powinno zabrakn?? suszonych owoc??w w postaci kompotu z suszu, piernika z suszonymi ??liwkami, czy ciasteczka z migda??ami i orzechami w??oskimi.

Kompot z suszu
Przygotowanie kompotu z suszu, to bardzo stara tradycja, z czasem niemal??e wyparta przez pojawiaj?ce si? na wigilijnych sto??ach egzotyczne pomara??cze i mandarynki. Dawniej kompotowi z

suszu przypisywano magiczne w??a??ciwo??ci. Zawarte w nim suszone ??liwki mia??y zapewnia? d??ugowieczno??? i odp?dza? z??e moce, jab??ka by??y symbolem mi??o??ci i pokoju, a suszone figi, daktyle i rodzynki mia??y zapewnia? szcz???cie. Dzi?? kompot z suszu wraca do ??ask, przede wszystkim ze wzgl?du na swoje walory zdrowotne. Zawarte w kompocie suszone owoce s? doskona??ym elementem regeneracyjnym dla naszego organizmu, przede wszystkim zawieraj? mn??stwo b??onnika.

Drogocenna moc maku i zb????
W??r??d tradycyjnych da?? te najpopularniejsze to: kutia i kluski z makiem, a niekwestionowanym kr??lem ??wi?tecznych ciast jest makowiec. Dlaczego mak jest tak popularnym sk??adnikiem ??wi?tecznych da??? Odpowied?? jest prosta: wszystkie ziarna s? symbolem dostatku i powodzenia, symbolizuj? urodzaj i plony, kt??re zbierane by??y latem. Wed??ug tradycji, je??li gospodyni zapomnia??a przygotowa? potrawy, w kt??rych jednym ze sk??adnik??w jest mak, mog??o przyci?gn?? to niepowodzenie. Ziarnom zb???? i maku, przypisywano ??yciodajn? moc. Dodatkowo mak wed??ug tradycji mia?? zapewnia? spokojny sen i odrodzenie.

Orzechy
Orzechy niemal od zawsze obecne by??y na ??wi?tecznym stole. Ich symbolika jest bowiem znacz?ca, mia??y zapewnia? m?dro??? i pozwala? w zdobywaniu wiedzy. Uchodzi??y r??wnie?? za symbol szcz???cia i dostatku. Dodatkowo symbolizowa??y tajemnic?, kt??ra odzwierciedla??a si? w skorupkach orzech??w. Migda??y by??y alegori? nadziei i nowego ??ycia, orzech w??oski m?dro??ci, natomiast laskowy – p??odno??ci, tajemnicy i pieni?dzy.

Przepis na wigilijn? zup? migda??ow?
To jedna z tradycyjnych staropolskich zup wigilijnych. Du??a ilo??? migda????w mia??a zapewni? szcz???cie i dobrobyt na kolejny rok. W??r??d go??ci popularne by??y zawody, w kt??rych dok??adnie liczono ilo??? migda????w w porcji. Wygrywa?? ten, kto na swoim talerzu mia?? ich najwi?cej.

Sk??adniki (na 4 porcje):
?? 200 g migda????w blanszowanych Bakalland
?? 1 litr mleka
?? 40 dag ry??u
?? 1 ??y??ka mas??a
?? S??l do smaku

Ilo??? migda????w dzielimy na p????. Cz???? migda????w mielimy i zalewamy wrz?cym mlekiem. Gotujemy na ma??ym ogniu przez ok. 15 minut. Nast?pnie dodajemy pozosta??e kawa??ki migda????w. Ry?? przek??adamy do garnka, solimy i zalewamy wod?, dodajemy ??y??k? mas??a. Nast?pnie wod? doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy ogie?? i garnek przykrywamy pokrywk?. Gotujemy ry?? bez mieszania przez ok. 15 minut, a?? pozosta??a woda odparuje. Nast?pnie przek??adamy ry?? na talerze i zalewamy migda??ow? zup?. Aby unowocze??ni? danie mo??na ka??d? porcj? posypa? szczypt? cynamonu.

Pomys?? na smaczn? orzechow? ozdob?
W??asnor?cznie wykonane ??wi?teczne ozdoby, to absolutny ??must have? tegorocznych ??wi?t! Wsp??lne przygotowywanie ozd??b, pozwoli nam prze??y? przygotowania do tego magicznego czas razem z bliskimi. Doskona??? propozycj? b?d? ma??lane ciasteczka z orzechami, kt??re nie tylko b?d? ??wi?tecznym smako??ykiem, ale mog? sta? si? r??wnie?? ozdob? sto??u lub choinki. Najlepszy przepis na ciasteczka? Zr??bcie je wsp??lnie!

Sk??adniki na ok. 30 ciasteczek:
?? 120 g sch??odzonego mas??a
?? 150 g m?ki pszennej
?? 3 ??y??ki cukru pudru
?? 1 opakowanie cukru wanilinowego
?? 100 g orzech??w w??oskich Chandler Bakalland
?? 70 g pra??onych pistacji Bakalland

Sk??adniki na lukier:
?? 10 ??y??ek cukru pudru
?? 1 bia??ko

Do m?ki i cukru dodajemy sch??odzone mas??o, szybkimi ruchami wyrabiamy ciasto, z kt??rego formujemy kul?. Owijamy j? foli? spo??ywcz? i sch??adzamy w lod??wce przez ok. 30 minut. Nast?pnie wyjmujemy ciasto i formujemy z niego kszta??ty: mog? to by? ko??a, prostok?ty, gwiazdki itd. Ciasteczka uk??adamy na blaszce wy??o??onej papierem do pieczenia. Je??li chcemy, aby ciasteczka by??y ozdob? choinki, za pomoc? wyka??aczki formujemy w nich ma??e dziurki. Pieczemy w nagrzanym do 200 stopni piekarniku przez 15 minut. Wystudzone ciasteczka smarujemy lukrem i ozdabiamy po????wkami orzech??w w??oskich oraz posiekanymi pistacjami. Gotowe ciasteczka mo??emy prze??o??y? do dekoracyjnego koszyka, kt??ry przewi???emy wst???k? i postawimy na ??wi?tecznym stole.

Przepis na lukier:
Ubijamy pian? z bia??ka i stopniowo dodajemy przesiany cukier puder a?? do uzyskania g?stej i l??ni?cej masy.
__________________________________________________________________________

Authors
Tags
Top