Dogtrekking sposobem na spalanie kalorii

Dogtrekking sposobem na spalanie kalorii

Jak spala? kalorie i gubi? kilogramy? Konieczn? dawk? ruchu mo??e zapewni? nie tylko zyskuj?ce coraz wi?ksz? popularno??? bieganie, ale r??wnie?? trekking. Wiedz? o tym najlepiej w??a??ciciele czworono??nych pupili, z kt??rymi codziennie wykonuj? wiele tysi?cy krok??w. D??u??sze spacery z psem mog? by? ??wietnym pretekstem do pracy nad now? sylwetk? i rozpocz?cia przygody z now? dyscyplin? – dogtrekkingiem.

Dogtrekking to forma aktywno??ci dost?pna dla wszystkich os??b, kt??re posiadaj? psa i lubi? spacery. Je??li posiadasz czworono??nego przyjaciela, wystarczy, ??e stopniowo zaczniesz wyd??u??a? czas i dystans codziennych marsz??w. Kolejnym krokiem jest odbycie d??u??szej wyprawy terenowej do lasu lub w g??ry.

Pokonywanie kilku czy kilkunastokilometrowych tras wp??ywa korzystnie na nasz? sylwetk?. Co wa??ne, nie musimy wcale biec, aby skutecznie spala? kalorie. Wystarczy, ??e nasze tempo b?dzie szybsze od naturalnego, co podnosi t?tno i pozwala gubi? kilogramy. Badania pokazuj?, ??e bieganie w tempie wolniejszym ni?? 8 km/h jest bardziej m?cz?ce ni?? chodzenie. Jednocze??nie, trudno jest chodzi? szybciej, poniewa?? organizm jest wtedy zmuszany do nienaturalnych ruch??w. Osoba o wadze 60 kg podczas 60 minutowego biegu o ??rednim tempie (6:30 min/km) spali 594 kalorie. Natomiast podczas szybkiego marszu, trwaj?cego r??wnie?? godzin?, spali 270 kalorii. Dodatkowo treningi w zr????nicowanym terenie b?d? mia??y korzystny wp??yw na sylwetk?. Wspinanie si? na pag??rki pozwala mi???niom pracowa? mocniej rze??bi?c uda i po??ladki. Warto r??wnie?? modyfikowa? tempo marszu mobilizuj?c organizm do bardziej efektywnej pracy.

Podczas terenowych wypraw z psem potrzebne b?d? odpowiednie buty. Model Merrell Capra, dost?pny w damskiej i m?skiej kolekcji, przeznaczony jest do speed hikingu. ??czy cechy modeli do light hikingu oraz trail runningu, czyli pieszych w?dr??wek i biegania terenowego. Minimalistyczna konstrukcja zapewnia lekko???, natomiast oddychaj?ce materia??y oraz doskona??e dopasowanie do stopy gwarantuj? komfort podczas d??ugich w?dr??wek. Poduszka powietrzna Merrell Air Cushion Midsole amortyzuje wstrz?sy i poprawia stabilno???. Model posiada podeszw? ??rodkow? UniFly??, kt??ra umo??liwia r??wnomierne roz??o??enie nacisku.

Capra Sport GTX_64988_499pln

Capra Sport GTX_64998_499pln

07.11.2014 - Ukriana. Wyprawa z psami przez Czarnochory. Poczatek Worochota, koniec Dzembroni. Fot. Pawel Bonk/Sportshooter.pl

07.11.2014 – Ukriana.
Wyprawa z psami przez Czarnochory. Poczatek Worochota, koniec Dzembroni.
Fot. Pawel Bonk/Sportshooter.pl

Sugerowana cena detaliczna Merrell Capra: 499 pln

Osoby, kt??re lubi? rywalizacj?, mog? wzi?? udzia?? w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Imprezy odbywaj? si? od kwietnia do pa??dziernika, najbli??sza ju?? 9 maja br. w Z??otym Stoku. Sponsorem g????wnym jest marka Merrell.

Authors
Top