Wychowywanie psa – konsekwencja

Je??eli marzysz o tym, aby mie? w domu jakie?? zwierz? i to w??a??nie ma by? piesek, pami?taj, ??e jest on najbardziej wymagaj?cym ze zwierz?t. Pies nie tylko wymaga karmienia, wyprowadzania na spacery i pojenia, ale tak??e uwagi, cierpliwo??ci i ??yczliwo??ci.

O psie m??wi si?, ??e jest najlepszym przyjacielem cz??owieka. Rzeczywi??cie, nie bez przyczyny. Jest to zwierze, kt??re ogromnie przywi?zuje si? do cz??owieka. Oczywi??cie, ka??de zwierze przywi?zuje si? do ludzi i do miejsca, w kt??rym ??yje. jednak pies jest pod tym wzgl?dem wyj?tkowy.

maly piesek

Authors
Top