K?piel szynszyla

Kupuj?c klatk? dla szynszyla, mo??e nie by? w niej dodatkowych element??w, na przyk??ad pojemnika do k?pieli szynszyla. Szynszyle korzystaj? z piasku, aby si? k?pa?. Nie cierpi? wody, a k?piel ich wygl?da w ten spos??b, ze tarzaj? si? w piasku. Dlatego te??, je??li zaczynamy hodowa? szynszyla, mo??emy nie wiedzie? o tym, ??e k?piel szynszyla jest nie w wodzie, lecz w piasku.

Szynszyle nie potrzebuj? do codziennej k?pieli piasku, poniewa?? umycie buzi ??apkami jest u nich na porz?dku dziennym. Piasku do k?pieli dajemy szynszylowi co jaki?? czas. Piasku nie wsypujemy wprost do klatki, ale do osobnego pojemniczka. Pojemniczek nie musi by? zbyt du??y, jednak te?? nie mo??e by? za ma??y. Szynszyla musi si? do niego zmie??ci?.

K?piel urz?dzamy np. raz w tygodniu. Szynszyla podczas k?pieli wygl?da s??odko. Tarza si? na plecach, a raczej na grzbiecie. Szynszyla niekoniecznie musi wej??? od razu do pojemnika z piaskiem. Chocia?? nasza szynszyla najcz???ciej wchodzi od razu do swojej wanny i kapie si? w niej jak dziecko. Bawi si? przy tym, tarza si? w piachu i wygl?da na to, ??e jest szcz???liwy w czasie tej k?pieli.
mks

hastagi na stronie:

#szynszyle wikipedia #szynszyl wikipedia #co jedzą szynszyle #szynszyl

Authors

Related posts

Top