Jak ??ywi? go???bie?

Co jedz? go???bie, i jak je trzeba od??ywia?, aby by??y zdrowe i pi?kne? Kiedy karmimy go???bie, dostaj? one to, czego im potrzeba, czyli bia??ko, t??uszcze, w?glowodany, sk??adniki mineralne i witaminy.

Go???bie trzeba karmi? zawsze o tych samych porach, regularnie. Ma to wielkie znaczenie, poniewa?? wp??ywa na procesy trawienia. Go???bie trzeba karmi? trzy razy dziennie.

pigeons.jpg

Pami?tajmy przy tym, ??e go???bie maj? r????ne zapotrzebowanie na pokarm, zale??ne od czasu np. w czasie l?gu jest ono wi?ksze ni?? wtedy, kiedy go???b wysiaduje jaja. W czasie lot??w go???b te?? ma wi?ksze zapotrzebowanie na pokarm czy jakie?? sk??adniki pokarmu, ni?? w zimie. Powinni??my by? wi?c wra??liwi na to, czego potrzebuje go???b w danym czasie i podsypywa? mu do jedzenia pokarm, kt??ry zawiera sk??adniki.

Mo??na kupowa? im gotowe mieszanki, kt??re s? opisane i mo??emy dozowa? ka??dy sk??adnik osobno. Zwykle jednak karma jest przygotowana tak, ??e dla ka??dego okresu jest inna i zawiera potrzebne sk??adniki. Zatem, kupuj?c pokarm dla go???bi, mo??emy sugerowa? si? por?.

Gotowe mieszanki mog? by? dobre, poniewa?? zawieraj? zwykle wszystkie sk??adniki potrzebne go???biom.

hastagi na stronie:

#co jedzą gołębie #co je gołąb #gołębie pocztowe wikipedia #gołębie wikipedia #czym karmić gołębie #co jedza golebie #Gołąb co je #alegro golebie #golebie alegro #allegrogolebiepocztowe

Authors

One Comment;

  1. Mikołaj Bielawa said:

    Jo mikolaj kolomp bjelawa lubje jesc proso i szyto

Comments are closed.

Top