Indyki

Indyki za?? do du??e ptaki. Maj? mi?siste czerwone korale wok???? szyi. Indyk pochodzi z Ameryki P????nocnej i ??rodkowej, a do Europy zosta??y sprowadzone oko??o 1519 roku, przez hiszpa??skich konkwistador??w.

Indyki s? hodowane w Polsce o wiele rzadziej ni?? kury, jednak s? te?? masowe hodowle indyk??w. Zw??aszcza s? hodowane dla pozyskania mi?sa, kt??re jest r??wnie smaczne jak z kury, ale bardziej twarde, nawet je??li gotowa??o si? tyle samo ile mi?so z kury czy z koguta.

Indyk zwykle chodzi sobie po podw??rku, tak samo, jak kogut i kura. Mo??na przestraszy? si? go, kiedy zagulgocze oraz napuszy si?. Ludzie jedz? te?? indycze jaja.
mks

hastagi na stronie:

#indyk #indyki #czym karmić indyki #indycze korale #karmienie indyków #rysunek indyka #domowa hodowla indyków #indyki sprzedam

Authors

Related posts

Top