Czym karmi? psa?

O karmieniu psa jest wiele teorii. Niekt??re z nich s? dziwaczne, w innych za?? jest wiele racji. Prawda jednak jest to, ??e najcz???ciej nasi domowe pupile s? karmieni po prostu karm? kupion? w sklepie. Niewielu gotuje psu ry?? z mi?sem, mi?so, makaron ?? o, a tego to w niewielkich ilo??ciach, bo za du??o te?? nie mo??na. Tak wi?c nasz pupil, nasz piesek, je karm? ze sklepu.

S??ysza??am kiedy??, jak osoba zajmuj?ca si? psami i prowadz?ca schronisko powiedzia??a, ??eby nie kupowa? psu karmy w hipermarkecie, ale w innym sklepie. Nie wiem, czym r????ni si? karma kupiona w innym sklepie, ni?? ten z jedzeniem dla zwierz?t, poza cen?. Skoro jest porz?dnie zapakowana, z tej samej fabryki, ta sama marka, jak? kupiliby??my w tamtym sklepie, to dlaczego nie? Mo??e raczej chodzi??o jej o to, aby kupowa? psu jedzenie markowe?

Najrozs?dniej jednak kierowa? si? zdrowym rozumem. Jakie kupi? psu jedzenie, je??li samemu nie ma si? co w??o??y? do garnka? Ceny w Polsce rosn?, i ceny jedzenia osi?gn???y ju?? szczyty mo??liwo??ci. Chc?c dba? o zwierz?tko, staramy si? kupowa? mu jak najlepszy pokarm. Zwracajmy jednak uwag? na to, czy dane jedzenie s??u??y mi, czy nie szkodzi. S? bowiem takie karmy, kt??re mog? naprawd? szkodzi?. Nasz pies, kiedy jad?? karm? jak??? podrz?dn?, niezbyt znan?, wymiotowa??. Jeszcze u cz??owieka mog??aby to by? autosugestia. Jednak u psa takowej nie mo??na wywo??a?. Pies nie rozumie reklam, zw??aszcza, je??li mieszka w domu, w kt??rym nie ma telewizora :-). kiedy zmienili??my mu karm?, przesz??o mu. Zatem, karma ma wp??yw na zwierz?, i nie ma cud??w: nie wszystkie s? takie same. Podobnie jak jedzenie dla ludzi. Jedno jest takie, drugie siakie.

Czym nie karmi? psa? Ot????, w??r??d rzeczy, a raczej jedzenia, jakiego pies je??? nie powinien, by??y np. drobne kostki z kurczaka ?? a to dlatego, ??e taka kostka mo??e mu utkn?? w gardle. Ju?? lepiej, aby jad?? wielk? ko??? i gryz?? ja sobie po swojemu. Ostro??nym by? nale??y tak??e z rybami ?? s? w nich o??ci.

Pies nie powinien je??? surowego mi?sa ?? bezpieczniej mu je ugotowa?. Pilnujmy, aby nie jad?? ??adnej padliny. Psa nie karmimy te?? czekolada, ciastkami, i w og??le, ??adnymi s??odyczami. Dajemy mu za to r????nego rodzaju smako??yki dla ps??w, kt??re mo??na kupi? w sklepie. Zwykle takie smako??yki zawieraj? r????nego rodzaju dodatki, np. witaminy, mikroelementy, itp. Takie smako??yki mo??na dawa? pieskowi. Na pewno b?dzie z nich zadowolony i ??adnie podzi?kuje, o ile nauczylismy go dzi?kowa?.
mks

hastagi na stronie:

#owczarek niemiecki długowłosy żywienie #karmienie owczarka niemieckiego długowłosego #owczarek niemiecki długowłosy karmienie #żywienie owczarka niemieckiego długowłosego #czym karmić szczeniaka owczarka niemieckiego #czym karmić owczarka niemieckiego #seter irlandzki karmienie #czym karmic owczarka niemieckiego #karmienie szczeniaków owczarka niemieckiego

Authors

Related posts

Top