Czy pies roz??adowuje domowy stres?

Ci, kt??rzy maj? psa w domu wiedz?, ??e posiadanie tego zwierz?cia dobrze wp??ywa na ca??? rodzin?. Niekt??rzy nawet zalecaj? pog??askanie psa od czasu do czasu, czy spacer z nim. Nawet, je??li jeste??my zdenerwowani, podczas spaceru mamy czas na uspokojenie si?.

dog_2.jpg

Read the rest of this entry »

Authors
Top